Looking for a muse? Check no further.

Kierunki w sztuce nowoczesnej

- Advertisement -

Sztuka pop-art

Pop-art, nazywany również sztuką popularną, popular art i nowym realizmem, powstał jako reakcja na abstrakcjonistyczny konformizm. Choć rozpowszechnił się głównie w Stanach...