Polskie muzea sztuki

01/08/2019 0 przez admin

The Royal Castle of Warsaw

address: Plac Zamkowy, 00-277 Warsaw

boss: prof. Andrzej Rottermund

www.zamek-krolewski.art.pl

Zamek Królewski w Warszawie

Plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa

Dyrektor: prof. dr hab. Andrzej Rottermund

www.zamek-krolewski.art.pl


The National Museum in Warsaw

address: Al. Jerozolimskie 3, 00-664 Warsaw

boss: Ferdynand B. Ruszczyc

www.mnw.art.pl

Muzeum Narodowe w Warszawie

Al. Jerozolimskie 3, 00-664 Warszawa

Dyrektor: Ferdynand B. Ruszczyc

www.mnw.art.pl


The National Museum in Poznan

address: ul. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznan

boss: dr. Wojciech Suchocki

www.mnp.art.pl

Muzeum Narodowe w Poznaniu

ul. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznań

Dyrektor: dr Wojciech Suchocki

www.mnp.art.pl


The National Museum of Cracow

address: ul. 3 Maja 1, 30-062 Cracow

boss: Zofia Golubiew

www.muz-nar.krakow.pl

Muzeum Narodowe w Krakowie

ul. 3 Maja 1, 30-062 Kraków

Dyrektor: Zofia Gołubiew

www.muz-nar.krakow.pl


The Royal Castle of Wawel

-State Collection o Art-

address: Wawel 5, 31-101 Cracow

boss: prof. Jan Ostrowski

www.wawel.krakow.pl

Zamek Królewski na Wawelu

Państwowe Zbiory Sztuki

Wawel 5, 31-101 Kraków

Dyrektor: prof. dr hab. Jan Ostrowski

www.wawel.krakow.pl


Cracow Museum of Salt Mines

-a big collection of sculptures from salt-

address: ul. Zamkowa 8, 32-020 Wieliczka

boss: prof. Antoni Jodlowski

www.muzeum.wieliczka.pl

Muzeum Żup Krakowskich

ul. Zamkowa 8, 32-020 Wieliczka

Dyrektor: prof. dr hab. Antoni Jodłowski

www.muzeum.wieliczka.pl


The Royal Baths – museum

address: ul Agrykoli 1, 00-460 Warszawa

boss: prof. Marek Kwiatkowski

www.lazienki-krolewskie.com

Muzeum Łazienki Królewskie

Zespół Pałacowo Ogrodowy

ul Agrykoli 1, 00-460 Warszawa

Dyrektor: prof. dr hab. Marek Kwiatkowski

www.lazienki-krolewskie.com


Palace Museum of Wilanow

address: ul. St. Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa

boss: Pawel Jaskanis

www.wilanow-palac.art.pll

Muzeum Pałacowe w Wilanowie

ul. St. Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa

Dyrektor: Paweł Jaskanis

www.wilanow-palac.art.pl


The National Museum in Wroclaw

boss: Mariusz Hermansdorfer

phone/fax (+48 71) 343 56 43

e-mail: MuzeumNarodowe@wr.onet.pl

operator: (+48 71) 372 51 50 (-51, -53, -56)

www.mnwr.art.pl

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Dyrektor: Mariusz Hermansdorfer

Sekretariat: tel./fax (+48 71) 343 56 43

e-mail: MuzeumNarodowe@wr.onet.pl

Centrala: (+48 71) 372 51 50 (-51, -53, -56)

www.mnwr.art.pl