Józef Chełmoński

01/08/2019 0 przez admin

Josef Chelmonski was born in Boczki near Lowicz (Poland) in 1849, studied art in Warsaw (Poland). 
1871-75 – lives in Munchen (Germany).
1875 – 87 – lives in Paris (France)
1889 – goes back to Poland and settles his life in the small village called Kuklowka where he dies in 1914.


Józef Chełmoński urodził się w Boczkach koło Łowicza w 1849r.
Studiował Sztukę w Warszawie. W 1871-75 przebywał w Monachium, 
W latach 1875-87 mieszka w Paryżu. Powrócił do Polski i w 1889 r. osiadł we wsi Kuklówka, gdzie zmarł w 1914r.