Jan Matejko

01/08/2019 0 przez admin

Jan Matejko is one of the greatest Polish Painters, I wouldn’t be afraid to say he was a genious of his times. He was born in Cracow (Poland) in 1838. From 1853 till 1860 studied art at Cracow Art Academy, later in Art Academy of Munchen (Germany) and Art Academy of Vienna (Austria). Matejko travelled to many foreign countries as France, Italy, Hungary, Turkey. His paintings mostly refer to Polish History, but let’s forget the themes that are difficult to be understood by foreigners and just enjoy his painting skills. In total he painted about 200 paintings… He died in Cracow in 1897.

Jan Matejko jest jednym z największych polskich malarzy, nie bałbym się nawet powiedzieć, że geniuszem swoich czasów. Urodził się w 1838r. w Krakowie. W latach 1852 – 60 studiował w Krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, potem w Monachium i Wiedniu. Odbył wiele podróży zagranicznych: Paryż, Wiedeń, Włochy, Węgry, Turcja. Jego obrazy często odnoszą się do Historii Polski, ale zapomnijmy na chwilę o tych tematach, które są trudne do zrozumienia obcokrajowcom i po prostu cieszmy oczy jego geniuszem malowania. Zmarł w 1893r. w Krakowie.